ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีพิเศษ
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ