หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการประกอบอาหารเกาหลี ตามความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิอาหารเกาหลี (KoreanFood Foundation) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559  กิจกรรม เปิดตลาดเกาหลีที่สวนดุสิต (K-FOOD Market @ SDU 2016)”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดนิทรรศการ โดย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี อาหารเกาหลี บูธนิทรรศการอาหารเกาหลีโดยนักศึกษา ฯลฯ เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ พื้นที่กิจกรรมหน้าอาคาร ๒ (หน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) (ภาพ/ข่าว:พศิน)