ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ Mrs. Christie Berkey ตำแหน่ง Principal และ Ms. Gabrielle Marshall ตำแหน่ง Team Leader of Foundation Years Program และ Developer of the Global Education Curriculum  จากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ หลักสูตรประถมศึกษา และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)