วันที่ 28 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง จัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี2560 โดยคณะบุคลากรร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล และในช่วงบ่ายคณะบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์ นำโดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯตรัง ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง