เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง เดินทางแนะแนวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในงานวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เวลา 08.30-16.00 น.โดยมีนักเรียนสอบถามข้อมูลจำนวนมา