สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรโรงแรมสวนดุสิต เพลส โดย Prof. Dr.Wu XiaoXin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559