รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสวันชึ้นปีใหม่ 2560 ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559