มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นน่วนหนึ่งในการจัดหาทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการสั่งจองเหรียญที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สามารถสั่งจองและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โทรศัพท์ 0 2244 5190-1 โทรสาร 0 2243 6664

บริจารโดย

  • เงินสด บริจาคได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 131-0-73803-2
    • กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก PAY IN มาที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0 2244 5053 โทรสาร 0 2668 7459
    • สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้

vinyl_WEBKiOSK

ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วย ชามตราไก่ สวนดุสิต
การสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต