ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)  เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว กิจกรรมประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560  “Bio Gang Challenge 2017” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ณ ห้องบีบี 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 6 มกราคม 2560 ( ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตร ครั้งที่ 1