รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560  โดยมีวาระสำคัญดังนี้ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ความก้าวหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักเลขาธิการคุรุสภา วันที่  9 มกราคม  2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง
ผู้บริหาร มสด. เปิดงานแถลงข่าว กิจกรรมประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 “Bio Gang Challenge 2017”