คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และอาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจิตอาสาร่วมกันจัดทำชุดข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และจัดทำข้าวกล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง ที่น้ำยังคงท่วมสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ ศาลเจ้าหมื่นราม อ.เมือง จ.ตรัง

มสด. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักศึกษา มอบดอกกล้วยไม้ ประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560