มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักศึกษา เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง “เทิดเกียรติคุณครู” เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 61 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2560  ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 10 มกราคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

 

ประชุมรับทราบทิศทางและความก้าวหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนกฏหมายและการเมือง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง