ประกาศรายชิ่อนักศึกษา ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560

มสด. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions
รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (รุ่นพิเศษ)