สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

1 คุณลักษณะของงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

2 คุณลักษณะของงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มสด. ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปี 2560 (สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560)