ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม-มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์