ศูนย์ฯตรัง จัดการแข่งขันกีฬาดุสิตตรังเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์ฯตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยมีการแข่งขันในกีฬาประเภทบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ และมีการแข่งขันกองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์ แต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนือีกด้วย