วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ณัฎฐารมณ์  จุฑาภัทร  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการและที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี พร้อมคณะโดยมี ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการและที่ปรึกษาสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี อาจารย์ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย  และอาจารย์หลี่ เต๋อช่าน อาจารย์สอนภาษาจีนสถาบันขงจื่อฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อศึกษาและสำรวจสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน และจำนวนผู้เข้าเรียนภาษาจีน เพื่อวางแผนการจัดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK, HSKK) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรังเพื่อให้บริการในการสอบให้กับผู้ที่เรียนภาษาจีนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใช้โอกาเยี่ยมเยียนและสัมภาษณ์ การทำงานของ อาจารย์อาสาสมัครจากจีน ที่เข้าฝึกการเรียนการสอน ที่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง