ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสำรับอาหารไทย-โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังปาถกฐา ชมงานแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในงาน EdTex 2017