กำหนดการ 1 Sensory

กำหนดการ 2 Nutrisurvey

กำหนดการ 3 นวัตกรรม .

กำหนดการ 4 KM

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีพิเศษ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังปาถกฐา ชมงานแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในงาน EdTex 2017