บรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 60 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ FacebookGroups : กีฬาบุคลากร มสด. หรือ ตารางและผลการแข่งขันบอร์ดทางขึ้นลงอาคาร 2 (ข้างหอนาฬิกา) 

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 4/2560