เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปี 2560 (สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2560)
มสด. ต้อนรับ Professor Mitsuhiro ODA ศาสตราจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Department of Education , Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น