ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบสมัครเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปี 2560 (สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2560)
การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ สวนดุสิต