ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ขอเชิญสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2-สถาบันการสร้างชาติ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560-มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี