สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

http://202.29.83.140:8101/admission/    กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายภายนอก (True, AIS, Dtac)
http://10.202.1.111:8101/admission/    กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (dusit, dusit-secure)

มรภ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สำนักกิจการพิเศษ มสด.
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 1/2560