เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-10.30 น. ศูนย์ฯลำปางจัดโครงการแนะแนวพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู่การสอบ SDULP-TEP ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง