ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/