ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต