24 เมษายน 2560 โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น-แช่แข็งเพื่อตลาดภายในและตลาดส่งออก โดย 80% จำหน่ายในร้าน 7-ELEVEN มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตอาหารตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า การสั่งวัตถุดิบ การวางแผนและจัดส่งสินค้า