เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560 อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางวัฒนธรรมสวนดุสิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น อ่าวนาง เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา อ่าวโละซะมะ ลากูนอ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวลิง เกาะไม้ไผ่