ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล