กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการรับบริจาคโลหิต  “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน”  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาค  ณ โถงด้านหน้า อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)