ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประเทศอินเดีย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทุน Fulbright Foreigh Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2561-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเชิญชวนประดับธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560