1.รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน เย็บร้อย ค่อยจีบฯ ครั้งที่ 8

2.เงินรางวัลการแข่งขัน เย็บร้อย ค่อยจีบฯ ครั้งที่ 8

3.ใบสมัครการแข่งขัน เย็บร้อย ค่อยจีบฯ ครั้งที่ 8

4.ร่าง กำหนดการการแข่งขัน เย็บร้อย ค่อยจีบฯ ครั้งที่ 8

โครงการครบเครื่อง เรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 “กรองร้อยมวลมาลี วิถีไทย วิถีพุทธ”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร