คลิ๊ก: กำหนดการ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสง ปูพื้นพรมและเวที ห้องประชุม ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อบรมความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ เรือนจำสุพรรณบุรี