ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2-สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)

ข้อแนะนำในการเดินทางเยือนประเทศยูเครนสำหรับชาวไทย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม-สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม