ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานะ ระยะที่ 57

แผนที่ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร