ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรมด้านประมงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก