ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยายยนต์ ประจำปี 2560-สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ