วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โถงด้านหน้ารักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นวันที่สอง ผู้สนใจสามารถร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)