ตามที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์น้องพี่ SDU Game ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดการแข่งขัน ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ ระหว่างวันที่วันที่ 19 มิ.ย. 60 – 5 ก.ค. 60 นั้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสามัคคี ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานั้น เป็นการแข่งขันกันในวันที่ 6 ซึ่งได้ 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละสายแล้วนั่นคือ สาย A ทีมศูนย์พัฒนาทุนมนษย์ และ ทีมช่าง มสด. ส่วนสาย B ได้แก่ ทีม EDU และ ทีม 189 CAFÉ และจะมีการแข่งขันรอบตัดเชือกกันในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคมนี้