กำหนดการ (Update 13 ก.ค.60)

ตารางกิจกรรมจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ

ลงทะเบียนออนไลน์ click ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อบริการวิชาการสังคม