คลิ๊กดาวน์โหลด ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่
ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคคลเข้าอบรม 1. หลักสูตรการจัดดารองค์กร 4.0 เพื่อรวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 ผ่านนวัติกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 2. หลักสูตร ผู้นำ 4.0 นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก Believe Thailand 4.0-กระทรวงการคลัง