ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการและรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (คลิ๊กที่นี่)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (คลิ๊กที่นี่)

พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าศึกษา) (คลิ๊กที่นี่)

บันทึกประวัติในระบบสำหรับการรายงานตัวเข้าศึกษา (คลิ๊กที่นี่)

การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ./กรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คลิ๊กที่นี่)

กำหนดการอื่นๆ 
11-15 กรกฎาคม 2560 จำหน่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา และบริการถ่ายรูปชุดนักศึกษา
12-15 กรกฎาคม 2560 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
14 กรกฎาคม 2560 บันทึกประวัติในระบบสำหรับการรายงานตัวเข้าศึกษา ที่ www.dusit.ac.th
15 กรกฎาคม 2560 รายงานตัว-มอบตัว เข้าศึกษา ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ