โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานของบริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560