โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานของบริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  

 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 28(36)/2560
ผู้ปกครองละอออุทิศ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร