มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว:พศิน)

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 7(15)/2560
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่1(1)/2560