มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560  (ภาพ/ข่าว:พศิน)