ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักภาคเรียนที่ 1 /2560 (ขึ้นเวป)