ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดย ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 

โครงการ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” KM เรื่อง ที่ปรึกษามืออาชีพ เทคนิคการเรียนรู้และพัฒนางานเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพ
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ครั้งที่5(6)/2560