ดร.สวงค์ บุญปลูก  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ” Online Information and Education Conference 2017 ” ครั้งที่ 1 / 2560 มีวาระสำคัญเรื่อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ” Online Information and Education Conference 2017 ” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560  (ร่าง)กำหนดการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (Draft Agenda)  (ร่าง)พิธีการงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ฯลฯ  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ภาพ:สำนักวิทยบริการฯ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)