มหาวิทยาลัย Moscow State Technical University of Civil Aviation สหพันธรัฐเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยานให้แก่นักศึกษาต่างชาติ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา