ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0-สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย Moscow State Technical University of Civil Aviation สหพันธรัฐเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยานให้แก่นักศึกษาต่างชาติ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา